Make your own free website on Tripod.com

BADAN BIMBINGAN DAN KERJAYA(BBK)
 

Badan ini merupakan antara badan yang terbesar di sekolah ini yang berperanan sebagai sumber bimbingan dan   panduan kepada warga MMP dalam mencari kerjaya  yang bersesuaian  dengan lunas-lunas Islam.

Terdapat 4 biro yang menggerakkan badan ini iaitu:

  #Biro Ceramah  dan Motivasi
  #Biro Pengajian Dalam dan Luar
  #Biro Publisiti dan Promosi
  #Biro Tugas-tugas Khas

Melalui badan ini ,pelajar akan memperolehi bimbingan dan perkhidmatan secara Islam,mendapat bimbingan tanpa diskriminasi,disediakamn program-program untuk kemajuan dan prestasi cemerlang diri dan sekolah dan mendapat maklumat-maklumat terkini berkaitan kerjaya yang bersesuaian dengan adab Islam.


BADAN DISIPLIN
BADAN KAUNSELING
BADAN MAKTABAH
ASRAMA
BUKU TEKS