Make your own free website on Tripod.comDie

(Satu peristiwa yang pasti akan dialami oleh setiap manusia tapi tidak diketahui bila ianya akan berlaku iaitu KEMATIAN...!!!)

1