Make your own free website on Tripod.com

JadUAL LATIHAN RUMAH SUKAN / PERMAINAN SESSI 2001.

HARIRABU


1. Rumah Hijau (Siti Hajar)

2. Rumah Kuning (Siti Khadijah)

3. Rumah Merah (Siti Aisyah)


4. Rumah Biru (Siti Fatimah)

5. Rumah Jingga (Siti Habsyah)

6. Rumah Ungu (Siti Zainab)


 


FEBRUARI


5.HB. 12HB 19 HB, 26 HB


7 HB

 14 HB. 21 HB. 28 HB


 


 


MAC


11 HB MAC HINGOA 27HB MAC

ACARA PERTANDINGAN SUKANDALAMAN

DIJALANKAN.

28 HB. MAC (RABU) HARI SUKAN S3EKOLAH


 


?IS PERMA1NAN;


1. Ping Pong

2. Bola Jaring

3. Dart


A, B dan C A,BdanC ABdanC


 


4. Bola Tampar     A, B dan C

5. Catur            A, B dan C

6. Badminton       A, B dan C

7. Lontar Peluru     A,B dan C 8> LontarCakera    A,B danC

CATATAN:

1. Masa latihan bermulajam 3: 30 petang hingga 5:30 petang.

2. Pelajar dimestikan memakai Uniform sekolah lengkap semasa datang dan pu^ang dan latihan atau pelawanan.

3.     a) Semasa berlatih atau perlawanan pelajar dibenarkan memakai seluar besar (tidak menampakkan susuk tubuh) berwarna hitam atau biru geiap,

b) Baju(T mestilah besar, labuh dan beriengan panjang (warna putih)

c) Bertelekung bulat berwama putih sahaja (telekung uniform sekolah)

d) Lain-Iain peraturan mengenai pakaian adalah mengikut yang diluluskan oleh badan disiplin dan pihak sekolah.