Make your own free website on Tripod.com

v  Keputusan Pertandingan Laman Web 2000 v

Agensi Kerajaan/Badan Berkanun/Institusi Pengajian Tinggi

Johan
Jabatan Pengairan & Saliran Negeri Kelantan ( JPS )

Naib Johan
Hospital Pasir Mas

Tempat Ke - 3
Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu ( KADA )


Sekolah Menengah


Johan
Sek Men Ugama (A) Maahad Perempuan (P)

Naib Johan

Sek Men Kebangsaan To' Uban

Tempat Ke - 3
Sek  Men Maahad Tahfiz Al-Quran Pulai Chondong


Kerajaan Negeri mengucapkan tahniah kepada semua peserta yang telah berjaya meraih tempat. Kepada yang tidak berjaya, tahniah kerana mencuba dan ucapan penghargaan terima kasih di atas usaha membangunkan laman web.
(Keputusan pertandingan oleh pihak panel hakim adalah muktamad)

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

 

ho.gif (1131 bytes)