Make your own free website on Tripod.com

BADAN BIMBINGAN DAN  KAUNSELING

 

Badan Bimbingan dan Kaunseling merupakan salah satu badan yang menjadi tunjang dalam membentuk pelajar ke arah kecemerlangan dari segi fizikal,mental dan rohani.
 
Objektif utama perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah ini ialah:
 
#memberi perkhidmatan bersifat membaikan dan memulihkan atau mengorientasikan pelajar yang menghadapi masalah peribadi,pelajaran,kerjaya dan sosial agar mampu menghadapi atau mengatasi masalah-masalahnya
 
#memberi perkhidmatan kaunseling kepada pelajar yang memerlukan
 
#memberi perkhidmatan penyuburan dan penghayatan yang meliputi semua aspek     perkembangan pelajar dengan menyediakan peluang,kemudahan dan pengalaman yang selaras dengan kemampuan dan potensi pelajar
 
#memberi perkhidmatan pencegahan iaitu mengelakkan pelajar daripada terlibat dalam     perbuatan salah laku,tidak berdisiplin dan lain-lain.


BADAN DISIPLIN
BADAN KAUNSELING
BADAN MAKTABAH
ASRAMA
BUKU TEKS