Make your own free website on Tripod.com
kokbnr.jpg (17061 bytes)
kokkbnr.jpg (33836 bytes)

 

         Ko- kurikulum adalah merupakan sebuah unit penggerak aktiviti pelajar di luar bilik darjah melalui persatuan dan kelab dengan bimbingan guru-guru yang dilantik sebagai penasihat mengikut bidang masing- masing.
         Beberapa kelab dan persatuan ditubuhkan bagi menarik minat pelajar- pelajar MMP melibatkan diri dengan kegiatan luar kelas. Antaranya ialah :  

1 )  Kelab Komputer

2 )  Persatuan Bahasa Arab

3 )  Persatuan Bahasa Inggeris

4 )  Persatuan Bahasa Melayu

5 )  Persatuan Pengajian Am

6 )  Persatuan Geografi dan Sejarah

7 )  Persatuan Falak Syarie

8 )  Persatuan Seni Khat

9 )  Persatuan Matematik
10) Persatuan Sains
11) Persatuan Bulan Sabit Merah
12) Persatuan Tingkatan Enam
13) Persatuan Kemahiran Hidup
14) Persatuan Kadet Bomba
15) Pergerakan Puteri Islam
16) Koperasi Sekolah
17) Kelab Radio
18) Kelab Taekwando

 

Panduan Berpersatuan

1. Peranan JawatanKuasa

2. Mengendalikan Mesyuarat

3. Memberi Ucapan

4.Surat Rasmi Persatuan

5 Membuat Kertas Kerja